Teräksen palosuojamaalaus

Suoritamme teollisuuden teräsrakenteiden palosuojamaalauksia, jotka lisäävät rakennusten paloturvallisuutta sekä täyttävät voimassaolevat rakennusmääräykset.

Voimassa olevien rakennusmääräysten mukaan kantavat teräsrakenteet on palosuojattava, sillä se lisää rakennuskohteiden paloturvallisuutta.

Käytännössä palosuojamaali reagoi kuumuuteen paisumalla, jolloin se muodostaa eristekerroksen, joka hidastaa lämpötilan nousua.

Kun palamisprosessi hidastuu, saadaan arvokasta aikaa pelastusviranomaisille sekä niille henkilöille, jotka pyrkivät poistumaan rakennuksesta ennen sen mahdollista romahtamista.