Ermail Oy - pintakäsittelyä telakoilla ja teollisuudessa

Laatu koostuu teknisistä ja aikataulullisista asioista

Tuotteelle annettava pinnoite suojaa sitä läpi sen elinkaareen.On siis tärkeää, että pintakäsittely toteutetaan ilmastorasitukseen suunnitelluin menetelmin ja materiaalein. Näin pystytään pidentämään tuotteen elinikää ja pienentämään sen huoltokustannuksia.

>> Lue lisää